Palliatieve zorg 

Nieuw Rollecate levert zorg van eenvoudige huishoudelijke hulp tot aan intensieve zorg en begeleiding in de laatste levensfase. Ook wel palliatieve zorg genoemd.

.

Laatste levensfase

Begeleiding bij de laatste levensfase is een zorgtaak welke om bepaalde aanvullende vaardigheden vraagt. Onze zorgprofessionals beschikken over deze vaardigheden.

.

Netwerk palliatieve zorg Salland

Daarnaast is er sprake van een continue verbetering van zorg en kennis over alle ontwikkelingen. Aangaande onze palliatieve zorg is Nieuw Rollecate aangesloten bij het Netwerk palliatieve zorg Salland.

Dit netwerk vormt een aanvulling op het team van zorgprofessionals van Nieuw Rollecate en het netwerk kan gasten en naasten helpen door het bieden van steun en het begeleiden bij bijvoorbeeld levensvragen die u ontwikkelt. Dit kan zijn door bepaalde diagnosen die u gesteld krijgt op medisch vlak, of veranderingen (in gezondheid) die u meemaakt wat een grote impact kan hebben op de manier van leven van u en uw naasten.