Coronabeleid Nieuw Rollecate

Update 25 september 2020

Het Coronavirus

Het zal niemand ontgaan zijn dat het aantal besmettingen enorm is gestegen de afgelopen dagen. Het coronavirus laait landelijk weer op. Het geeft aan dat we er nog niet zijn en dat het volgen van de maatregelen cruciaal blijft. De overheid schaalt dagelijks de veiligheidsregio’s op, gezien de uitbraak van het aantal besmettingen in de regio. In de regio IJsselland stijgt het aantal besmettingen ook enorm. Bij meerdere sportclubs in Deventer en omstreken is momenteel sprake van een corona uitbraak. Het lijkt dan ook dichterbij te komen dan tijdens de eerste corona-uitbraak.

Bezoekersregeling m.i.v. 25 september ’20

In verband met de uitbraken in Deventer en omgeving heb ik vandaag, in overleg met de algemene Huisarts van Nieuw Rollecate, besloten om de maatregelen weer op te hogen om het risico op besmetting in Nieuw Rollecate te beperken.

  • Bezoekers van buiten Nieuw Rollecate zijn immers het grootste besmettingsgevaar voor onze gasten en onze zorgverleners en daarom willen wij zo weinig mogelijk mensen over de vloer, anders dan alleen onze eigen medewerkers. Echter hebben wij na de vorige uitbraak ook ondervonden dat geen bezoek de kwaliteit van leven voor onze gasten verminderd. Daarom heb ik besloten om wel bezoek toe te staan, echter ALLEEN in de speciaal ingerichte visitekamers. De visitekamer is te reserveren voor een uur en er mogen maximaal twee bezoekers uit één en hetzelfde huishouden op bezoek komen. De visitekamer kunt u vooraf reserveren bij een van onze medewerkers. De visitekamer is sfeervol ingericht en voorzien van plexiglas.   
  • Komt u wel op bezoek bij Nieuw Rollecate, dan is het verplicht om eerst uw handen te desinfecteren bij onze zuil met handenalcohol. Tevens dient u een mondkapje te dragen vanaf het moment van binnenkomst tot aan de visitekamer. 
  • Voor medewerkers geldt dat wanneer men klachten heeft van verkoudheid, zij eerst met voorrang worden getest bij de GGD of het een verkoudheid betreft of daadwerkelijk Corona. Wanneer de test negatief is, mag iemand uiteraard weer komen werken.
  • Voor gasten geldt dat wanneer men klachten heeft van verkoudheid, zij gelijk worden getest bij de GGD. Zij worden per direct geïsoleerd verpleegd, tot het uitsluitsel van de GGD komt dat het geen Corona is.
  • Bij de hoofdentree zullen wij een aankondiging geven dat wij gelieve geen bezoek wensen in ons pand. Bezorgers mogen ook niet binnenkomen.
  • Alle medewerkers worden geacht om via de leveranciersingang ons pand te betreden, waar vervolgens de persoonlijke handhygiëne maatregelen volgens protocol worden nageleefd. 
  • Gasten mogen naar buiten voor wandeling, maar wanneer men buiten onbeschermd in contact komt met andere mensen, dienen zij in thuisisolatie van tenminste 48 uur te gaan.

Bron- en contactonderzoek

In de media is veel aandacht voor het zogenaamde bron- en contactonderzoek als bij iemand corona is geconstateerd. Hoe gaat dit bij Nieuw Rollecate in zijn werk als bij een medewerker of gast corona is geconstateerd? De GGD benadert voor een bron- en contactonderzoek de directrice van Nieuw Rollecate met de vraag wie in nauw contact is geweest met de gast of medewerker waar corona is geconstateerd.

Er is sprake van nauw contact als;

  1. Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1.5 meter afstand contact hadden met de gast of medewerker tijdens diens besmettelijke periode;
  2. In omstandigheden waarbij er een hoog risico blootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overige nauw contact’ beschouwd.

Als medewerkers aan bovengenoemde punten voldoen, benadert de GGD, die de bron- en contactonderzoeken uitvoert, de directrice om namen en contactgegevens te verstrekken. Daarom is het ook van belang dat bezoek de contactgegevens voorzien van telefoonnummer invult op de bezoekersregistratielijsten.

De directrice mag de naam en contactgegevens van onze medewerkers aan de GGD verstrekken. Dit is in lijn van privacywetgeving, omdat corona valt onder de groep A infectieziekten waarbij het belangrijk is om iemands zijn leven en gezondheid te beschermen.

Mondkapjes

Wij bieden aan alle medewerkers, vrijwilligers, gasten, naasten en andere zorgprofessionals een disposable mondkapje aan. Het is van belang dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Bezoek dient een mondkapje te dragen vanaf het moment van binnenkomst tot aan onze nieuwe visitekamer. Zorgprofessionals van buitenaf zijn ook verplicht een mondkapje te dragen. Alleen wanneer er een medische indicatie is wordt er een mondkapje gedragen door het zorgpersoneel.

Symptomen coronavirus

Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Symptomen zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Bezoekers en familieleden met dit soort klachten worden vriendelijk verzocht om niet naar Nieuw Rollecate te komen. Zie hiervoor ook de website van het RIVM.

We hopen op uw begrip voor deze lastige beslissing, maar zoals u zult begrijpen doen wij er alles aan om het virus buiten onze deur te houden nu het in Deventer en omgeving zo oplaad. Wij willen geen enkel risico’s nemen om het virus binnen te halen, gezien onze (veelal) kwetsbare doelgroep en onze waardevolle medewerkers. Het niet opvolgen van de maatregelen is toegevoegd aan de algemene uitsluitcriteria.

Ons beleid is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.

Met vriendelijke groet,

Linda Hazelhekke-Zomer