Kwaliteit

De kwaleitsplannen en -verslagen van Nieuw Rollecate komen voort uit de door onze medewerkers verzamelde input en de ervaringen en gesprekken met familie en gasten. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanknopingspunten uit de reflecties van de kwaliteitsverslagen.

.

.

Downloads

Download [hier] het kwaliteitsverslag 2018.

Download [hier] het meerjaren kwaliteitsplan 2019 – 2020 – 2021.