Missie & Visie

Nieuw Rollecate is een woon- en zorgvoorziening, die een thuissituatie biedt voor mensen met een zorgvraag. Onze medewerkers dragen onze missie en visie uit. Zij kennen de zorgbehoefte van onze gast, waar wij in verregaande mate rekening mee houden in onze dienstverlening. Ons uitgangspunt is altijd de zorgbehoefte van de gast. Daar is de organisatie op ingericht.

Trap Omhoog Nieuw Rollecate

.

Onze uiting van Missie & Visie

Alle medewerkers werken vanuit de missie van Nieuw Rollecate en voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren daarvan. Medewerkers zijn in staat om de zorgbehoeftes van de gast te herkennen en weten deze om te zetten in de daarbij passende zorgverlening. Zij hebben een ‘ja, en’ attitude in plaats van een ‘ja, maar’ attitude en kijken over hun eigen grenzen heen. Daarbij treden ze op als gastheer en -vrouw. Bovendien zijn onze medewerkers hoogwaardige zorgverleners en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Nieuw Rollecate is een financieel gezonde organisatie en is bekend bij essentiële ketenpartners. Wij streven naar duurzaamheid. Nieuw Rollecate wil bovendien een werkgever zijn voor mensen met een verminderde toegang tot de arbeidsmarkt en een leerplek zijn voor studenten in de sectoren hotel, facilitair en zorg.

Lees meer over wonen, onze service, over onze zorgverlening, of vraag meer informatie aan.

Buitenaanzicht Achter Nieuw Rollecate EntreeHal Nieuw Rollecate