NeVeP 

De NeVeP is een vereniging die de belangen behartigt van marktgerichte woon- en zorgvoorzieningen die een woon-, service- en zorgpakket leveren.

Nevep Logo

.

.

Nieuw Rollecate NeVeP Lid

Nieuw Rollecate hecht veel belang aan kwaliteit van dienstverlening en is zodoende een zeer betrokken NeVeP Lid. Onze vermelding is te vinden via deze link.

 

.

.

Klachtenprocedure Nieuw Rollecate & NeVeP

In ons streven naar uitstekende kwaliteit vinden we het van groot belang dat onze gasten en andere betrokkenen altijd hun stem kunnen laten horen. Zo toetsen we onszelf en onze dienstverlening regelmatig. Ook bieden we een uitgebreide en zorgvuldige klachtenprocedure. Hiertoe volgen we de NeVeP Klachtenprocedure, welke u hier kunt vinden.

.

.

Uitsluitcriteria

We vinden het belangrijk te benadrukken dat we alle gasten, met elke zorgbehoefte, een thuissituatie kunnen en willen bieden. Tot aan de laatste levensfase. Toch is er sprake van uitsluitcriteria,
a. Indien, door een deskundige is vastgesteld, het medisch (somatisch en/of psychisch) en/of sociaal niet meer verantwoord is dat de gast verzorging blijft ontvangen in zijn/haar eigen appartement;
b. In het geval de gast om welke reden dan ook geen geïndiceerde zorg meer ontvangt, die wordt uitgevoerd door de verhuurder of wel door haar Zorgbutlers, dan wel de gast weigert daaraan zijn medewerking te verlenen;
c. In het geval de gast agressief gedrag (fysiek, verbaal en/of non-verbaal) vertoont en/of zich bij herhaling niet houdt aan de huisregels van de verhuurder;
d. In het geval de gast herhaaldelijk dwaalgedrag vertoont, wat een gevaar is voor de veiligheid van de gast.